RSS Feed

Kiedy sprawca wypadku jest nieubezpieczony

3 lipca 2019 by plecto

Kiedy sprawca wypadku jest nieubezpieczony

Teoretycznie każdy kierowca w Polsce powinien mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC komunikacyjne. Jednak wedle ostrożnych rachunków po polskich drogach jeździ ponad dwieście pięćdziesiąt tysięcy kierowców, którzy takiego obowiązku nie dopełnili. Co należy uczynić, gdybyśmy mieli pecha i ci właśnie kierowcy spowodowaliby wypadek z naszym udziałem?

Przy wypadku

Przede wszystkim nie wpadajmy w panikę. To, że sprawca nie miał ważnego OC jest raczej jego problemem, a nie naszym. My powinniśmy otrzymać odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Musimy jednak zadbać o kilka detali, aby tak się stało. Przede wszystkim należy spisać ze sprawcą oświadczenie lub wezwać policje, jeśli ten odmawia współpracy w tym zakresie. W oświadczeniu należy umieścić wszelkie dane sprawcy i jego pojazdu. Kierowcę, który ponosi winę za wypadek, musimy poprosić o imię, nazwisko, PESEL, numer rejestracyjny pojazdu. W przypadku braku polisy spiszmy osobne oświadczenie o jej braku. Sama wypłata odszkodowania przebiega tutaj standardowo. Oznacza to, że pieniądze zostaną nam wypłacone w ciągu trzydziestu dni od momentu przekazania dokumentów. Czasami może się to wydłużyć w przypadku wątpliwości co do przebiegu wypadku albo niepełnej dokumentacji. Wtedy fundusz ma czas na wyjaśnienie wszelkich nieporozumień i wypłatę odszkodowania w ciągu czternastu dni.

Co dalej?

Dla nas w tym momencie sprawa właściwie jest zakończona. Rozpoczyna się zaś dla samego sprawcy wypadku. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to bowiem instytucja, która ma pieniądze pochodzące ze składek wszystkich kierowców. Jednak naruszenie tych składek nie oznacza, że fundusz zrezygnuje z ich odzyskania. Po wypłacie odszkodowania dla poszkodowanego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wystąpi do sprawcy z żądaniem zwrotu co do grosza wszystkich wypłaconych pieniędzy, a oprócz tego nałoży na niego karę za brak ubezpieczenia. Te pieniądze prędzej czy później zostaną odzyskane. Fundusz dysponuje bowiem szeregiem instrumentów prawnych, które to gwarantują.

Dowiedz się więcej na https://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/

Podobne wpisy:


Brak komentarzy »

No comments yet.

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.